Selam, TSK Ziyaretçisi!

Forumumuzda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bilgilendirmeler ve duyurulara yer verilir.
Ayrıca askerlik anılarınızı paylaşabilir, askerlik vazifesini gerçekleştireceğiniz birlik hakkında bilgi talep edebilir, tanışabilirsiniz.
Subay ve astsubay eğitimleri, asker olmak ile ilgili detaylı tüm bilgiler forumumuzda yer almaktadır.

YASAL UYARI : İstihbari zafiyet oluşturabilecek görsel, bilgi paylaşımı yasaktır.


Forumumuzdaki askeri rütbelerin anlamları ve yetkileri ile ilgili bilgilendirme konumuzu okuyun.

Yedek Subay Ne Demek? Yedek Subay Askerlik Süresi Ne Kadar? İzin Süresi Kaç Gün?

Handan

Korgeneral
.

Yedek Subay Ne Demek? Yedek Subay Askerlik Süresi Ne Kadar? İzin Süresi Kaç Gün?​


yedek_subay.jpg


Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumu mezunlarından Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadarının seçilmesini müteakip, yedek subay temel eğitimini başarı ile tamamlayan ve asteğmen rütbesine naspedilen yükümlülerin 12 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir.

1. Yedek subay aday adayı: Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olan yükümlülerdir.

2. Yedek subay adayı: Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek subay statüsüne ayrılanlardan, asteğmen nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlülerdir.

3. Yedek subay: Yedek subay adaylarından öğrenimini müteakip asteğmen naspedilenlerdir.

4. Yedek subay seçim esasları:

a. Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğretim kurumu mezunu olanlar yedek subay aday adayı statüsüne hak kazanırlar.

b. Yedek subay aday adayı statüsünde bulunan yükümlüler arasından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç sayısı kadarı yedek subay adayı statüsüne ayrılır. Yedek subay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sağlık durumları ile yaş, yabancı dil notu, lisans bitirme notu, fiziksel özellik, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek diğer kriterler nota tahvil edilir. Seçim, bu not üzerinden yapılır.

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek subay sayısından fazla olan yükümlülerden; istekli olanlardan ihtiyaç sayısı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirir.

ç. Yoklama, sınıflandırmaya yönelik bilgi güncelleme esasları, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, sevk tarihleri ile celp ve sevke ilişkin hususlar; Bakanlık tarafından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulur. Ayrıca Bakanlığın resmi internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden ilan edilir. Bu duyuru ve ilan yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Duyurular ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları tarafından Bakanlığın talep ettiği tarihlerde 19:00-23:00 saatleri arasında en az bir kez yayınlanır.

d. Yedek subay adayları, Bakanlıkça belirlenen celp ve sevk dönemlerinde yetiştirilmek üzere sınıf okulu veya eğitim merkezlerine sevk edilir. Yedek subay yetiştirme süresi Bakanlıkça belirlenir. Yedek subay eğitimi sonunda başarılı olanlar yedek subay statüsüne ayrılır.

e. Yedek subay olarak askerlik hizmet süresi 12 (Oniki) aydır.

f. Hizmet süresi, sevk belgesinde yazılı olan sevk tarihi ile başlar ve terhis tarihinde sona erer.

g. Temel eğitim süresi, Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.

ğ. Yedek subay aday adaylarının kanuni mazeretlerine dayalı olarak;

(1) Sınıf okulundan ayrı geçirilen süre, sınıf okulu toplam süresinin üçte birinden fazla olanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. Bunlar mazeretlerinin bitimini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

(2) Rahatsızlığı nedeniyle geçici terhis edilenlerden raporları bitiminde rahatsızlığının devam etmediği yapılan muayeneleri ile tespit edilenler eğitimin verileceği ilk yedek subay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

(3) Sınıfı görevini yapamaz raporu alanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeniden sınıflandırılmalarını müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir ve yeni sınıf okulu eğitim döneminin tamamına katılır.

(4) Yükümlüler sınıf okulunu başarı ile tamamlamalarını müteakip asteğmen naspedilir ve görev yapacakları birlik/kurumları sınıf okulu/eğitim merkez komutanlıklarında kura ile belirlenir.

(5) Yedek subayların izinleri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür. Bunların yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri 926 sayılı Kanunda belirtilen sürelere göre oranlanarak verilir. Yetiştirme ve hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması hâlinde yıllık planlı izin süreleri otuz güne, yıllık mazeret izin süreleri on beş güne orantılı olarak uygulanır. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır.

Örnek: Yetiştirme süresi bir ay olanlara 28 gün yıllık planlı ve 14 gün yıllık mazeret olmak üzere toplam 42 gün, iki buçuk ay olanlara ise 24 gün yıllık planlı ve 12 gün mazeret olmak üzere toplam 36 gün izin verilir.
 
Tarih
1 Ocak 2019
Kaynak
https://www.msb.gov.tr/Askeralma